Aanleg  van een natuurlijke vijver

Aanleg natuurlijke vijver. Zorg er voor dat de vijver zoveel mogelijk in de zon ligt. Dan groeien de planten in de vijver het best. Graaf de vijver minimaal 80 cm diep. Dan is er in de winter altijd  een gedeelte dat vorstvrij is. Dieren kunnen dan op de bodem overleven. Zorg er voor dat er verschillende dieptes inde vijver zijn. Verschillende planten groeien op verschillende dieptes.

Opbouw van de vijver. Als de vijver is gegraven dan kan de vijverfolie er in. Vervolgens is de tegelwand aangebracht. Die is los gestapeld. Hier is veel ruimte voor onderwater dieren om te schuilen. Nu kan de bodembedekkin in de vijver. In de oeverrand en op de bodem wordt een laag met zand of leem aangebracht. Verder worden er keien en boomwortels of complete bomen ind e vijver gelegd. Dit zorgt voor nog meer plekken waar de onderwaterdieren kunnen leven.

Vullen van de vijver. Nu kan het water in de vijver. Gebruik hiervoor altijd kraanwater. Kraanwater in Nederland is perfect voor het vullen van de vijver. Zorg er voor dat u een emmer met water uit een bestaande goede vijver bij de hand heeft. Indit water zitten veel waterdiertjes die het water schoonhouden. Als er een laagje water in de vijver zit kan de emmer in de vijver leeg worden gegooid. De overplanten, waterlelie en pijlkruid kunnen worden geplant. Denk er aan dat de zuurstogfplanten nooit droog mogen staan. Die kunnen in de vijver als er voldoende water in de vijver aanwezig is.

Wel of geen vissen. Ons advies om nooit vissen in een vijver te doen. De vissen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het water. Als er leem op de bodem ligt dan gaan de vissen er in woelen. Het leem komt dan omhoog. De vijver zal daardoor nooit helder worden. Kikkers, padden, salamanders en andere dieren hebben bijna geen negatief effect op de kwaliteit van het water. Sommige vissen eten de waterplanten op. Als de aterpalnten weg zijn, dan komen er snel algen in de vijver. Dat is niet de bedoeling.

Opmerking voor dat een vijver wordt aangelegd. Maak altijd een goed plan. Dat voorkomt problemen. Bedenk dat het maken van een vijver tijd kost. Zeker als de vijver met de hand wordt gegraven. Kijk ook of de uitgegraven grond in de tuin kan blijven of dat die weg moet worden gebracht. Bij een vijver van 3x3 meter en 80 cm diep komt al snel 4 tot 5 kuub grond. Dat zijn 5 kleine aanhangers. Neem de tijd om het gat voor te bereiden. Vervolgens tijd nemen om de vijverfolie aan te brengen. Zodra er tijd voor is moeten het water en de planten er tegelijk in. Probeer het niet op een zaterdag middag allemaal te regelen. Dat leidt vaak tot teleurstellingen. Een goed aangelegde vijver geeft weinig tot geen problemen en is gemakkelijk te onderhouden.

Wij zijn lid van Vakgroep Wilde Weelde

Lid van Wilde Weelde
Contactgegevens

Hoveniersbedrijf Meppelink
Verlengde Vaart Noordzijde 2
7887 ED  Erica
06 - 150 52 651
dennis@hoveniersbedrijfmeppelink.nl

IBAN: NL88RABO 0104331089
KvK: 04049506
BTW: NL001400296837